НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2012/2013.“

поставио/ла Милан Милошевић 25.11.2012. 10:31

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, 11000 Београд

у сарадњи са МАЈКРОСОФТOМ (МICROSOFT)

расписује
НАГРАДНИ КОНКУРС

за основне и средње школе

„КРЕАТИВНА ШКОЛА 2012/2013.“

„Креативна школа“ је део Мicrosoft програма „Партнер у учењу“ који се остварује у 115 земаља света. Конкурс „Креативна школа 2012/2013.“ намењен је наставницима и стручним сарадницима у основним и средњим школама у Републици Србији, чији радови представљају примере добре праксе наставе и остваривања образовно-васпитних циљева применом информационих технологија.

Ако сте наставник разредне, предметне наставе или стручни сарадник у основној или средњој школи, примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите свој рад на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.

     Конкурсом су предвиђене четири категорије радова:

  • Прва категоријарадови за основну школу од I до IV разреда;
  • Друга категоријарадови за основну школу од V до VIII разреда;
  • Трећа категоријарадови за гимназију;
  • Четврта категоријарадови за средње стручне и уметничке школе.

Право учешћа на Конкурс имају тимови састављени од три члана запослена у основној или средњој школи. Услов је да најмање два члана тима остварују образовно-васпитни рад у Конкурсом предвиђеној категорији такмичења. Један члан тима може да буде ангажован у више тимова, а сваки тим може да конкурише само са једним радом.

Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве на Конкурс регистровањем на сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања www.zuov.gov.rs или на сајт пројекта „Креативна школа“, адреса www.kreativnaskola.rs.

Пријављивање тимова и достављање радова за све четири категорије траје од 1. новембра 2012. године до 15. фебруара 2013. године.

Конкурсом је предвиђено да учесници могу да бирају једну од три теме које доприносе:

  • примени пројектне наставе;
  • изградњи функционалног знања;
  • употреби образовних игара.

Више о темама можете прочитати на сајту www.kreativnaskola.rs . Рад треба представити у задатом обрасцу PPT (PPTX) презентације, који се може преузети са сајта www.kreativnaskola.rs. Величина презентације мора бити до 3 MB (у зипованом или оригиналном PPT (PPTX) облику).

Рад треба да буде представљен са једним, а највише три часа, да садржи новину у процесу наставе и учења, да је применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења.

Резултати Конкурса биће објављени у мају 2013. године.

За прва три најбоља рада у свакој од четири категорије предвиђене су награде:

  • Прва награда: лаптоп за сваког члана тима;
  • Друга награда: таблет рачунар за сваког члана тима;
  • Трећа награда: дигитални фотоапарат за сваког члана тима.

Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у јуну 2013. године.

Сви радови, који по процени Конкурсне комисије представљају добре примере образовно-васпитне праксе, биће уврштени у постојећу „Базу знања“ – www.kreativnaskola.rs.

Све додатне информације могу се добити на сајту Завода www.zuov.gov.rs или на телефон: 011/208-19-08.


Наставницима који креирају радове за такмичење Креативна школа 2012/2013 , а и свим осталим колегама који желе да побољшају своју наставу, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мајкрософт организују видео-конференције о планирању часа и извођењу иновације у настави. После предавања, на свакој видео конференцији, наставници могу да постављају питања предавачима из ЗУОВ-а и Мајкрософта. Све видеоконференције ће бити снимљене и доступне за накнадни преглед на овом Јутјуб каналу најкасније 3 дана после видеоконференције. Упутство за припрему рачунара за прикључивање на видеоконференцију и за комуникацију током видео конференције можете наћи на овој страни.

Распоред видеоконференција:

- 20. новембар 2012. године од 13 часова видео конференција:

“Планирање иновације у настави у складу са темама конкурса ПРИМЕНА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ, ИЗГРАДЊА ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА, ПРИМЕНА ОБРАЗОВНИХ ИГАРА У НАСТАВИ”
(видеоконференција почиње у 13 часова, са 3  предавања ЗУОВ-а о наведене 3 теме,  а од 14.00 часова до најкасније 15.00часова саветници ЗУОВ-а одговарају на питања наставника).

YouTube видео


- 27. новембар 2012. године од 13 часова видео конференција:

“Планирање часа – осмогодишње искуство конкурса Креативна школа”
(видеоконференција почне у 13часова, предавањем ЗУОВ-а, уз могућност наставника да поистављају питања саветницима ЗУОВ-а до 14часова)

- 4. децембар 2012. године од 13 часова видео конференција:

“Технички аспекти припреме презентација за конкурс Креативна школа”

(видеоконференција почиње у 13часова, предавањем ЗУОВ-а и Мајкрософта, уз могућност наставника да поистављају питања до 14часова)


Comments