Конкурс "Креативна школа 2011/2012."

поставио/ла Милан Милошевић 18.01.2012. 09:04
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, 11000 Београд

у сарадњи са Мајкрософтoм (Мicrosoft)


расписује
НАГРАДНИ КОНКУРС
за основне и средње школе
КРЕАТИВНА ШКОЛА 2011/2012.

Конкурс је намењен запосленим у основним и средњим школама чији радови, у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“, представљају примере добре праксе наставе и остваривања образовно-васпитних циљева применом информационих технологија.

Ако сте наставник разредне/предметне наставе или стручни сарадник у основној или средњој школи, примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите свој рад на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.

Конкурсом су  предвиђене четири категорије радова:

  • Прва категорија – радови за основну школу од I до IV разреда;
  • Друга категорија – радови за основну школу од V до VIII  разреда;
  • Трећа категорија – радови за  гимназију;
  • Четврта категорија – радови за средње стручне школе и уметничке школе.

Право учешћа на Конкурс имају тимови  састављени од три члана запослена у основној или средњој школи.  Услов је да најмање два члана тима остварују образовно-васпитни рад у категорији такмичења за коју рад конкурише. Један члан тима може да буде ангажован у више тимова, а сваки тим може да конкурише само са једним радом.

Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве на Конкурс регистровањем на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања на електронској адреси:  www.zuov.gov.rs или на сајту пројекта „Креативна школа“, адреса www.kreativnaskola.rs.

Пријављивање тимова и достава радова за све четири категорије траје од 1. децембра 2011. године до 1. марта 2012. године.

Рад треба да представља приказ наставне теме која може да се реализује на најмање једном, а највише три часа. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да је применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Пријављени радови треба да развијају критичко мишљење код ученика, о чему више можете прочитати на сајту Завода www.zuov.gov.rs. Рад треба представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 3 MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).

Резултати Конкурса биће објављени у мају 2012. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у јуну 2012. године.

За прва три најбоља рада у свакој од четири категорије предвиђене су награде:

  • Прва награда: нетбук за сваког члана тима;
  • Друга награда: дигитални фотоапарат за сваког члана тима;
  • Трећа награда: веб-камера за сваког члана тима.

Сви радови који по процени Конкурсне комисије представљају добре примере образовно-васпитне праксе биће уврштени у јавно доступну „Базу знања“ – www.kreativnaskola.rs.

Све додатне информације могу се добити на сајту Завода www.zuov.gov.rs или на телефон: 011/208-19-08.

Comments