2013-06-24: Учешће у јавној расправи «Нацрт Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању»

поставио/ла Милан Милошевић 25.06.2013. 12:34   [ ажурирано 25.06.2013. 13:07 ]

Извештај о реализацији ваннаставне активности у школској 2012/2013.

Назив активности

Учешће у јавној расправи «Нацрт Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању»

Датум/период реализације

24.6.2013. од 11 до 14 часова у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево

Место реализације

Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево

Циљеви

Учешће у јавној расправи «Нацрт Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању»

Учесници

Милан Милошевић, Љиљана Маричић, Јелена Рајић

Кратак опис активности

Сагласно добијеном обавештењу од Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево учествовали смо у јавној расправи «Нацрт Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању»

Jавна расправа у вези са нацртом Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању окупила је у Центру 23 ентузијаста из школа у окружењу. Реч "ентузијаста" се кроз данашњи скуп провлачила као "лајтмотив", поистовећујући се тако са малим број просветних радника свесних ситуације и спремних да се боре за "боље сутра" својих ученика.

Јавну расправу отворила је Десанка Радуновић, председница Националног просветног савета, која је напоменула да је стицање знања и вештина у области информационо-комуникационих технологија један од предуслова за социјалну укљученост у савремено друштво и тржиште рада, а да је дигитална писменост увршћена у скуп кључних компетенција савременог човека.

У жељи да помогне унапређивању образовања укључивањем нових технологија Национални просветни савет је иницирао израду документа „Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању“ (Смернице), првенствено са жељом да овим документом створи ослонац за квалитетнији рад у процесу доношења одлука и утврђивања аката из своје надлежности.

Након краћег излагања Ирене Радиновић у вези са резултатима постигнутим у истраживању о употреби информационо-комуникационих технологија у настави, присутни учесници су се упустили у коментарисање актуелних тема у вези са ИКТ у образовању.

У расправи је активно учествовао наставник Милан Милошевић.

Напомена:

На пут смо кренули у 10:10 а вратили се у 15 часова.

На линку http://www.rcsmed.edu.rs/2010-11-16-06-48-00/details/235-ikt-u-obrazovanju.html налази се информација о скупу.

2013-06-24: Са јавне расправе «Нацрт Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникацио"


 

У Смедеревској Паланци

24.6.2013.

Подносилац извештаја

 

Милан Милошевић

Љиљана Маричић

Јелена Рајић


Comments